Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen - People (mens en maatschappij)

Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Veel voorkomende onderwerpen van het aspect ‘People’ zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, stagebeleid, arbeidsomstandigheden, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie of diversiteit op de werkvloer.

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - People

Eigen medewerkers

Wij voelen ons verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Gezonde medewerkers die zich prettig voelen op het werk zijn immers meer gemotiveerd. Wij zijn daarom actief betrokken bij de voorziening van een gezonde werkomgeving en het voorkomen van ongevallen. Zo is bijvoorbeeld de uitvoering van periodiek onderhoud en/of veiligheidskeuringen geborgd in procedures, is er een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie voor onze activiteiten en dragen wij actief bij aan een gezonde levensstijl van onze medewerkers in Epe. 

Medewerkers van onze leveranciers

Wij vragen onze leveranciers de Georg Fischer Code of Conduct te respecteren en toe te passen binnen hun organisatie. In de Code of Conduct worden de vereisten beschreven voor alle leveranciers van goederen en diensten aan ons bedrijf. De hoofdonderwerpen hierin zijn ethisch gedrag, eerbied van de rechten van de mens, naleving van milieunormen en toepassing van de managementsystemen. 

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Een sollicitant die de vijftig gepasseerd is, is voor ons niet per definitie afgeschreven, maar wordt door ons gezien als een potentiële bron van kennis en ervaring. Bovendien maken we, waar mogelijk, gebruik van regionale Sociale Werkplaatsen.

Clean Water Foundation

Op internationaal niveau wordt vanuit het concern veel aandacht gegeven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo is er tijdens ons 200-jarig bestaan in 2002 de Clean Water Foundation opgericht. Deze stichting heeft als doel om structureel een bijdrage te leveren aan de verbetering van drinkwatervoorzieningen. Via deze stichting zijn in het verleden en worden nog steeds heel veel waterprojecten in derdewereldlanden gefinancierd. Structureel maar ook incidenteel door bijvoorbeeld de voorziening van schoon drinkwater tijdens en na rampen zoals tsunami’s, overstromingen ten gevolge van hevige regenval en anderszins.

Nationaal

Op nationaal niveau neemt Georg Fischer vanzelfsprekend ook haar verantwoordelijkheid. Goede doelen als KiKa of in een wat bredere vorm als 'Join The Pipe' dragen wij niet alleen een warm hart toe, wij steunen deze ook financieel. 

Lokaal

Op lokaal niveau voelen wij ons betrokken bij projecten als 'Epe fietst voor water' of sponsoring van o.a. het Vaassens Museum. Hiernaast kunnen individuele personen gesponseerd worden die een bepaalde prestatie leveren t.b.v. een organisatie of stichting als bijv. 'ALS' of 'Alpe d' Huzes'.

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - People

Contact

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
8161 PA Epe
Postbus 35
8160 AA Epe
Nederland

nl dot ps #at# georgfischer dot com