Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk agendapunt in ons bedrijf

Als bedrijf zien wij kwaliteit, milieu en arbo als belangrijke aspecten van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Dit heeft in het verleden geresulteerd in diverse certificeringen zoals ISO 9001 (sinds 2001), ISO 14001 (sinds 2006) en OHSAS 18001 (sinds 2010). We communiceren graag helder en transparant met onze stakeholders over onze MVO-prestaties en doelstellingen. Verificatie volgens FIRA was voor ons daarom een logische stap. Sinds 1 februari 2019 is de berichtgeving over onze MVO-prestaties door het MVO-register overgenomen van de FIRA.

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat uit van het feit dat de factoren 'mens en maatschappij' (People) en 'milieu' (Planet) een relevante bijdrage leveren aan het maken van 'winst' (Profit). Als een bedrijf met deze drie elementen maatschappelijk verantwoord omgaat, draagt dit bij aan de kwaliteit van de samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt daarom ook wel eens duurzaam ondernemen genoemd.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het dus om winst maken door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Anders gezegd, hoe bereidwillig is een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, maatschappij en het milieu en daar verantwoording over af te leggen?


MVO

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het vinden van een balans tussen de sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) aspecten van het ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar belanghebbenden (stakeholders) en de samenleving.

Benieuwd naar onze MVO-prestaties en doelstellingen? Bekijk dan onze scorekaart op het MVO-Register.

Ontdek onze MVO-prestaties op het MVO-Register

People

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - People (mens en maatschappij)

Mens en maatschappij

Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Veel voorkomende onderwerpen van het aspect People zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, stagebeleid, arbeidsomstandigheden, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie of diversiteit op de werkvloer.

Zo gaan wij om met People (mens en maatschappij)

Planet

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Planet (milieu)

Milieu

Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Dus wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit? Maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik vallen onder Planet.

Zo gaan wij om met Planet (milieu)

Profit

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Profit (winst)

Winst

Het doel is om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten op energieverbruik en afval zijn daar voorbeelden van. Daarbij is winst een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om het bedrag dat onder de streep staat, maar ook om trots, betrokkenheid, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vraagt. Innovatie, transparantie, werkgelegenheid, reputatie en stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op het aspect Profit.

Zo gaan wij om met Profit (winst)

Waarom doen wij dit?

Wij zijn van mening dat elke onderneming een sociale en ecologische verantwoordelijkheid heeft binnen onze samenleving, dus wij ook! Daarom hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in ons beleid ingevoerd om zo een (pro)actieve bijdrage te leveren aan een betere samenleving.Contact

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
8161 PA Epe
Postbus 35
8160 AA Epe
Nederland

nl dot ps #at# georgfischer dot com