Kauppalaivasto

Maailmantalous hyötyy suurelta osin tehokkaasta merikuljetusalasta. Maailmanlaajuisten kuljetusmäärien viime vuosien merkittävä kasvu, yhdistettynä kiristyneisiin ympäristövaatimuksiin ja standardeihin, ovat merkittävästi lisäänneet uusien kauppalaivojen rakentamista ja vanhojen muunnoskorjausta.

Merchant Fleet

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications