Meritekniikka

Isot, suurista aluksista koostuvat laivastot hallitsevat täysin nykyajan meriliikennettä. Tähän kehityssuuntaan vaikuttavat alati tiukkenevat ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset lisääntyneen kaupan ja matkustuksen aiheuttamien saastepäästöjen vähentämiseksi. Tuemme laivanrakennusteollisuutta alan kohdatessa nämä tekniset, toiminnalliset ja ympäristönsuojelulliset haasteet.