Elintarvikkeiden ja juomien jäähdytys

Kun teollisuuslaitoksia tarkastellaan kokonaisuuksina, toisiojäähdytyksellä on ratkaiseva merkitys tehokkuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Siksi tavoitteenamme on olla osa kansainvälistä hanketta optimoida jäähdytyslaitoksia ja jäähdytysjärjestelmiä entistä energiatehokkaammiksi ja ympäristöä säästävämmiksi.