Vesi- ja kaasulaitokset: Kestävän kehityksen mukaista vedenjakelua Rottweilille ELGEF Plus -sähköhitsausjärjestelmillä

Maailmanlaajuinen puute luonnonvaroista merkitsee yrityksille ja ihmisille pakottavaa tarvetta käyttää raaka-aineita vastuullisemmin. Nykyaikaisissa kunnallistekniikan vedenjakeluratkaisuissa on siksi huomioitava alueen rakenteellisen kehityksen ja asukkaiden elämänlaadun tapaisia asioita, mutta tulevaisuuden menettelytapojen suunnitteluun on myös integroitava veden kestävän kehityksen mukainen käyttö.

electrofusion systems

Saksalaisen Rottweilin kaupungin uuden vedenjakelujärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa kaupungin virkamiesten vastuulla oli varmistaa kunnallisen vedenjakelun luotettavuus, taloudellisuus sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisuus. Lisäksi oli kiinnitettävä huomiota vedensaannin turvaamiseen pitkällä aikavälillä. ENRW Energy Supply Rottweil oli - alueen merkittävänä julkisena vesilaitosyhtiönä - tärkeässä osassa tämän projektin toimeenpanossa. GF Piping Systems on ollut ENRW:n kumppani jo monta vuotta ja toimittaa projektin ensimmäisessä vaiheessa aloitettuun Eschachtalin pumppuputkiston peruskorjausprojektiin polyeteenistä (PE) valmistetut sähköhitsausliittimet ja sovituskappaleet.

Laatua lupaava teknologia

Uuden vedenjakelujärjestelmän myötä tavoitteena on lisätä luonnonveden käyttöä 25 %:sta 50 %:iin seuraavan viiden vuoden aikana. Lähes 100 vuotta vanhan vesiputkiston peruskorjaukseen ja koon kasvattamiseen sekä putkiston uusiin osuuksiin valittiin materiaaliksi polyeteeni ja hyväksi osoittautunut ELGEF Plus -sähköhitsaustekniikka. ELGEF Plus -muhvit ja -liittimet ovat helposti ja nopeasti käsiteltäviä sekä erittäin luotettavia. Homogeeniset liitokset ja laadukas liitosmenetelmä soveltuvat myös niiden suurikokoisten putkien asennuksiin, joita yleensä käytetään vedenjakelusovelluksissa. Putkien ja liitosten käyttäjäystävälliseksi suunnitellun geometrian ansiosta suurikokoisten putkien, liitosten ja liittimien asennus on helppoa ja mukavaa.

Käytössä toimivaksi todistettu modulaarijärjestelmä lisää joustavuutta

ELGEF Plus -sähköhitsausjärjestelmän ainutlaatuisesta modulaarisuudesta syntyy kustannus- ja sovellustehokkuuden myötä ratkaisevaa lisäarvoa. Yksittäiset järjestelmän osat voidaan helposti yhdistää toisiinsa tietyn sovelluksen vaatimien liitäntämenetelmien avulla, koska osat ovat koko järjestelmässä moneen suuntaan modulaariset ja yhteensopivat. Tämän monipuolisuuden ansiosta ENRW saavuttaa parhaimman mahdollisen joustavuuden käyttökohteessa ja säästää samalla rahaa, koska tarvitsee kaiken kaikkiaan vähemmän osia. GF Piping Systemsin asiantuntijaryhmät antavat tärkeän panoksensa, kun kehitetään yksilöllisiä käyttökohteen vaatimuksiin mukautettuja ratkaisuja. He toimivat lisäksi luotettavina kumppaneina näiden ratkaisujen toteuttamisessa.

Valmiita projektejamme

Valmiita projektejamme

GF Piping Systems kehittää ja markkinoi kehityksen suuntaa osoittavia tuotteita ja järjestelmiä ympäri maailman.

Esittelyprojekteihimme

Järjestelmä ja tuotteet:

  • d 355 mm pumppuputket
  • d 450 mm jakeluputket
  • d 355 mm jakeluputket
  • d 315 mm Bodenjärven putkisto
  • d 110 mm kaasuputket, 3 km, paine 2,8 bar