Berlin-Brandenburg Network uudistaa 68 kilometrin osuuden laajasta kaasuputkistostaan

Energian merkitys on viime vuosina huomattavasti lisääntynyt. Energiantuotanto ja energia saatavuuden varmistaminen ovat entistä enemmän politiikan ja yhteiskunnan huomion kohteena. Kaasunjakeluverkostojen omistajille verkon turvallinen, ongelmaton ja tehokas toiminta on tärkeintä.

P1030112_gross

Kaasuverkon säännöllinen määräaikaishuolto ja jatkuva laajentaminen ovat edellytyksiä alueellisen ja alueidenvälisen kaasunjakelun varmistamiselle. Berlin-Brandenburg Network (NBB) on 10 232 km jakeluverkollaan eräs Saksan suurimmista paikallista toimijoista, sillä yhtiö vastaa kaasuverkon ylläpidosta 100 kaupungissa ja yhteisössä Berliinissä ja Brandenburgissa. GF Piping Systems valittiin 15 vuoden ajaksi putkien asennusprojektien kokeneeksi yhteistyökumppaniksi. Näiden vuosien aikana peruskorjattiin noin 68 km suuren halkaisijan kaasuputkia Saksan pääkaupunkialueella.

Jopa d450 mm suurten putkien asennukseen sopivan sulkutekniikan kehittäminen

Kaasuputkiverkon rakennuskohteissa on suoritettava joitakin erityisvarotoimia projektiin liittyvistä erityisistä työskentelyolosuhteista johtuen. Näihin olosuhteisiin kuuluvat useat paikanvaihdot, vuorovaikutus monien eri toimialojen kanssa, vaikeat sää- ja ilmasto-olosuhteet sekä kaasuvuotojen aiheuttama loukkaantumisriski. Kun työskennellään suurten putkien kanssa (läpimitta jopa d 450 mm ja käyttöpaine enintään 1 baari) turvallinen sulkutekniikka on ensiarvoisen tärkeä. GF Piping Systems kehitti sellaisen tekniikan yhteistyössä kumppaninsa Hütz + Baumgartenin kanssa. Turvallisuuden kannalta välttämättömän sulkutekniikan lisäksi toinen GF Piping Systemsin valintaan vaikuttanut tekijä oli, asiakkaan mukaan, yhtiön asiantuntemus PE-järjestelmien asennuksissa. Hyvin toimiviksi todistettujen sähkö- ja puskuhitsausmenetelmien avulla voidaan saavuttaa erittäin korkea ja tasainen liitoslaatu. Hydrauliikan avulla toteutetun automaattiohjauksen sekä hitsausprosessien toistettavuuden ja tarkan valvonnan mahdollistama, kaikkien vaadittujen hitsausparametrien noudattaminen on yksi niistä monista teknisistä eduista, jotka myötävaikuttivat tämän suuren ja vaativan projektin onnistumiseen.

Yksilöllinen koulutus laadun takeena

Hitsauslaitteiden ja PE-järjestelmien korkea kehitysaste takaa projektin luotettavan toteutuksen ja asennuksen tiukkojen laatumääritysten täyttämisen. Sertifioitu ja säännönmukainen koulutus on tärkeä lisäsaavutus laadunvalvonnan alalla. GF Piping Systemsin asiantuntijat kertovat kurssin osallistujille polyeteenistä putkimateriaalina, oikeasta hitsausmenetelmästä sekä muista tärkeistä suurikokoisten ELGEF Plus-muhvien ominaisuuksista.

Valmiita projektejamme

Valmiita projektejamme

GF Piping Systems kehittää ja markkinoi kehityksen suuntaa osoittavia tuotteita ja järjestelmiä ympäri maailman.

Esittelyprojekteihimme

Järjestelmä ja tuotevalinnat:

  • GF 500 CNC -puskuhitsauslaite
  • ELGEF Plus-suurikokoiset muhvit
  • suurikokoisten PE-putkien teknologia