Hycleen - Neljä askelta optimaaliseen juomavesihygieniaan

Juomaveden puhtaudesta huolehtiminen on tärkeä asia, joka vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiimme ja terveyteemme. Siksi rakennusten vesijohtoputkistojen tulee olla huolellisesti suunniteltuja, rakennettuja ja kunnossapidettyjä. GF Piping Systemsin tuotevalikoima kattaa kaikki suurissa rakennuksissa (hotellit, vanhainkodit, sairaalat, urheiluhallit ja asuinkerrostalot) tarvittavat järjestelmät ja tuotteet.

Hycleen - Neljä askelta optimaaliseen juomavesihygieniaan

GF Piping Systemsin menetelmään huolehtia veden puhtaudesta sisältyy neljä eri lähestymistapaa: Ennaltaehkäisy, valvonta, ongelmiin puuttuminen sekä riskien arviointi. Tämä näkemys juomaveden puhtaudesta huolehtimiseen tarjoaa lukuisia etuja muihin menetelmiin verrattuna etenkin silloin, kun on kyse jo olemassa olevista rakennuksista ja putkistoista. Vanhojen järjestelmien todennettu kunto voidaan tässä tapauksessa huomioida kunnostusmenetelmistä päätettäessä. Vaikka putkistojen kunnostustyöt usein voi jaksottaa vaiheittain suoritettaviksi, ovat ennalta ehkäisevät toimenpiteet usein kertasuoritteisia. Putkiston terminen tai kemiallinen desinfiointi on toisaalta ihanteellinen tapa puuttua havaittuihin puhtausongelmiin.

1 Ennaltaehkäisy

Hycleen - Ennaltaehkäisy

Täysin uudenlaiset järjestelmäratkaisut ja toimintamenetelmät ehkäisevät vedenlaatuun vaikuttavien ongelmien syntymisen.

 • Varmistetaan, ettei juomavesiputkistoihin jää lainkaan kuollutta tilavuutta
 • Varmistetaan, että järjestelmä on hydraulisesti tasapainossa
 • Varmistetaan, että juomavesi vaihtuu riittävän nopeasti
 • Huolehditaan siitä, että vältytään kalkkikiven muodostumiselta, korroosiolta ja biokalvojen kehittymiseltä
Tuotekatsaus

2 Vedenlaadun valvonta

Hycleen - Vedenlaadun valvonta

Virtauksen pysähtyminen voi johtaa vaarallisen mikrobisaasteen kehittymiseen. Jatkuva seuranta varmistaa sen, että juomaveden puhtaustaso säilyy korkeana.

 • Lämpötilaa valvotaan
 • Bakteeritasoa seurataan näytteidenoton avulla
 • Patogeenisten bakteerien tasoa seurataan näytteidenoton avulla
Tuotekatsaus

3 Puhtausongelmiin puuttuminen

Hycleen - Puhtausongelmiin puuttuminen

Jos juomavesinäytteissä havaitaan korkeita mikrobitasoja tai suuria määriä patogeenisia bakteereja, syy löytyy useimmiten puutteellisista ennalta ehkäisevistä toimista. Varsinaisiin putkiston puhdistustoimiin tulisi aina ryhtyä vasta viimeisenä keinona varmistaa juomaveden puhtaus.

 • Suoritetaan terminen desinfiointi
 • Suoritetaan kemiallinen desinfiointi
Tuotekatsaus

4 Riskien arviointi

Hycleen - Riskien arviointi

Rakennusten käytössä tapahtuvat ja vesilaitoksen veden laadussa suorittamat muutokset johtavat aika ajoin siihen, että vedenlaadun varmistamiseen kohdistettuja toimia joudutaan arvioimaan uudelleen. Kaikki vedenlaatuun vaikuttavat muuttujat otetaan riskejä arvioitaessa huomioon.

 • Juomaveden laadun arviointi erilaisten mittareiden perusteella
Tuotekatsaus

Hycleen Des 30

Hycleen Des 30-puhdistusyksikkö tarjoaa merkittäviä etuja vesijohtoputkistoa desinfioitaessa. Monivuotiset käyttökokemukset ovat lisäksi osoittaneet, että tämä puhdistusyksikkö käsittelee myös vanhoja putkistomateriaaleja hyvin hellävaraisesti. Se on siten osoittautunut ihanteelliseksi vaihtoehdoksi jo olemassa olevien putkistojärjestelmien kunnossapitoon.

 • Erittäin tehokas desinfiontiliuos toimii kaikkia bekteereja vastaan
 • Desinfiontiliuos on hyväksytty juomavesikäyttöön (juomavesiasetus §11)
 • Jo pienimmätkin määrät ovat täysin riittäviä 
 • Vaikuttaa koko juomavesiputkistoon
 • Ei resistenssin kehittymistä mikro-organismeissa
 • Vähentää biofilmejä

 • Ei mikrobiologisesti aiheutettua korroosiota
 • Käyttöönottoon liittyvät riskit ovat pieniä: käsittely on helppoa
 • Käyttöön liittyvät riskit ovat pieniä: ei vaarallisten kemikaalien kuljettamista/varastointia
 • Ei vaikuta lyhentävästi GF-tuotteiden käyttöikään
 • Ympäristöystävällinen
 • Kustannustehokas

Tuoteluettelo

Hycleen Des 30
Hycleen Des 30

Me tuemme sinua

Me tuemme sinua

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tarkemmin yksilöityjä neuvoja.

Ota yhteyttä

Hycleen Services -palvelut

Hycleen Services -palvelut

Meidän palvelujemme avulla pystyt laajentamaan juomaveden puhtauskäsitettä, olit sitten putkiston suunnittelija tai käyttäjä

 1. Ennalta ehkäiseviä puhdistushuuhteluja
 2. Legionella-bakteerien näytteenotto, putkiston tarkastus ja huolto sekä putkistokohtaisen huolto-ohjekirjan luonti
 3. Puhtausongelmiin puuttuminen kemiallisen desinfioinnin avulla
 4. Riskien arviointi riippumattoman tahon toimesta
Ota yhteyttä