Hycleen Automation System - automatisointijärjestelmä, joka mullistaa putkistojen puhtaanapidon ja varmistaa turvallisen juomavesihuollon

Hycleen - automatisointijärjestelmä on huippunykyaikainen virtauksenohjausjärjestelmä, jonka asennus ja käyttöönotto on ainutlaatuisen nopeaa ja helppoa. Kaikki järjestelmätiedot voidaan tallentaa erityiseen lokitiedostoon sekä tuoda 10-tuumaiseen kosketusnäyttöön tarkasteltavaksi ja arvioitavaksi. Järjestelmätietoja voidaan myös valvoa kätevästi etäältä; järjestelmä lähettää automaattisesti tilailmoituksia sekä tietoja epätavallisista tapahtumista push-ilmoitusten muodossa.

Kaikkia venttiilejä ohjataan yhden ohjausyksikön avulla

GF Piping Systemsin Hycleen-automaatiojärjestelmä tarjoaa kehittyneen ja täysin valmiin ratkaisun juomavesiputkistojen puhtaanapidon automatisointiin. Venttiilien rakenteeseen integroidut anturit ja ohjainyksiköt rekisteröivät kaikki tarpeelliset tiedot. Järjestelmän keskusohjausyksikkö ohjaa kaikkia prosesseja ja varmistaa eri prosessien, lokien ja raporttien avulla sen, että juomaveden laatu koko ajan on optimaalista ja hygienisesti moitteetonta. Täydellisesti synkronoidut komponentit ovat toisiinsa yhdistetyt tavalla, joka on helppo omaksua.

Hycleen Automation System

Edut

Hygienia

Tasaisen korkeat lämpötilat sekä säännönmukainen vedenkierto / veden vaihtuvuus
Tehokas hydraulinen tasapainotus ja automaattinen huuhtelu ehkäisevät tehokkaasti biokalvon muodostumisen ja legionella-tartuntojen leviämisen.

Automaatio

Keskusohjausyksikkö sekä järjestelmän tilan osoittava näyttö
Puhdistusjärjestelmän ohjaaminen sujuu helposti ohjausyksikön kautta - yksittäisiin venttiileihin tai antureihin ei tarvitse koskea lainkaan.

Valvonta ja turvallisuus

Lokitietojen kirjaaminen ja raportointi
Lämpötilatietoja seurataan koko ajan ja tiedot tallennetaan automaattisesti luotaviin raportteihin.
Lokitietojen haku onnistuu myös rakennuksen erillisen ulkoisen hallintajärjestelmän kautta.

Etävalvonta ***
Järjestelmän toimintaa voidaan seurata erilaisten ulkoisten laitteiden (kuten älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen) kautta.

Suunnittelijat

Suunnittelu on turvallista ja nopeaa
Järjestelmän mitoitus suoritetaan yksinkertaisten sääntöjen mukaan.
Sovellukset ja kaikki parametrit saadaan helposti ohjelmoitua keskusohjausyksikön kautta.
Hydraulinen tasapainotus sujuu ilman monimutkaisia laskelmia.

Putkimiehet

Plug & Play
Asennus on yksinkertaista: Jokaiseen komponenttiin yhdistetään yksi ainoa johto, joka toimi sekä virtajohtona että tiedonsiirtokaapelina.
Käyttöönotto käy nopeasti käyttöjärjestelmän avustamana.
Keskusohjausyksikkö tunnistaa automaattisesti kaikkien järjestelmään liitettyjen ohjaimen tyyppi- ja yksilöintitiedot.

Älykäs toiminta
Selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Järjestelmään voidaan luoda Bluetooth-yhteys älypuhelimesta tai tabletista.

Kiinteistönhoitajat

Lähes huoltovapaa juomavesiputkisto
Automaattinen huuhteluprosessi puhdistaa kaikki putkiston haarat tehokkaasti ja perusteellisesti.

Turvallinen sovellus

Järjestelmän suorittamia puhdistustoimenpiteitä valvotaan koko ajan. Kaikki toimenpiteet rekisteröidään lokitietoihin.
Tietoihin pääsee turvallisesti käsiksi järjestelmään rekisteröidyn ulkoisen laitteen kautta.

Tarjoamamme palvelut
Tuemme sinua suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa. Autamme sinua tietojen analysoinnissa ja järjestelmän käytössä. Tarjoamme apua tietojen lukemiseen ja ohjelmistopäivityksiin.


Hycleen Automation System

Turvallinen ja hygieenisesti optimoitu juomavesiputkisto

Hycleen - 4 askelta turvalliseen ja hygieniseen juomaveteen

GF Piping Systems tukee Hycleen-automaatiojärjestelmänsä avulla monin tavoin niin suunnittelijoita, asentajia kuin kiinteistönhuoltajiakin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi sekä käsitteen "Hycleen – 4 askelta turvalliseen ja hygieniseen juomaveteen“ toteuttamiseksi.

Järjestelmän kaikkia toimintoja ohjaava (keskitettynä tallennusyksikkönäkin toimiva) keskusohjausyksikkö, tehokkaat LegioTherm-venttiilit ja -anturit sekä helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä varmistavat yhdessä älykkäiden LegioTherm-sovellusten kanssa sen, että tärkeät puhdistustoimenpiteet voidaan suorittaa täysin automaattisesti.

gfps-hycleen-icon-prevention-small-3
Ennaltaehkäisevät toimet
 • Virtaus on riittävä kaikissa putkiston osissa
 • Vähimmäislämpötila varmistetaan paikallisten määräysten ja standardien mukaisesti
 • Jatkuva hydraulinen tasapainotus kaikissa toimintavaiheissa
 • Säännöllinen veden vaihto automaattisen huuhtelun ansiosta
gfps-hycleen-icon-monitoring-small-3
Valvonta
 • Jatkuva lämpötilan seuranta
 • Mittaustietojen seuranta ja suoritettujen ennaltaehkäisevien puhdistustoimenpiteiden tallennus lokiin
gfps-hycleen-icon-intervention-small-3
Vedenlaatuun puuttuminen
 • Säännöllinen lämpödesinfionti / kemiallinen desinfiointi
gfps-hycleen-icon-risk-assessment-small-3
Riskien arviointi
 • Kattavia järjestelmän tilatietoja käsittävä tietokanta helpottaa riskinarviointia

Lämpötilan perusteella toimiva hydraulinen tasapainotus

Etenkin tavallista laajemmissa kuumavesiputkistoissa – kuten esim. sairaaloissa, hotelleissa ja hoitokodeissa – voivat virtauksen pysähtyminen, karkeat sisäpinnat ja alle 50°C lämpötilat edistää biokalvon muodostumista ja siten Legionella-bakteerin lisääntymistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeätä huolehtia Legionellan ehkäisystä, riittävän korkeista lämpötiloista ja säännönmukaisesta veden vaihtuvuudesta.

Automaattinen huuhtelu

Suoritetaan riippuen veden lämpötilasta, seisonta-ajasta tai ohjelmoidusti

Jos veden virtaus pysähtyy pidemmäksi aikaa, bakteerit voivat alkaa lisääntyä aina kunnes bakteeripitoisuus on noussut vaaralliselle tasolle. Jos koko juomavesiputkiston sisältö (kylmä ja kuuma vesi) kuitenkin vaihtuu vähintään kolmen vuorokauden välein, bakteerit huuhtoutuvat pois putkistosta ja sen bakteeripitoisuus pysyy vaarattomalla tasolla.

Hycleen-automaatiojärjestelmä mahdollistaa kylmä- ja kuumavesiputkiston huuhtelemisen joko lämpötilasta riippuen tai ennalta määrättyinä ajankohtina (ajastimen ohjaamana).

AsennuskaavioAsennuskaavio

2T DN15 Rot 3D mit Dämmung transparent 2

Venttiilit

LegioTherm 2T- ja LegioTherm K-venttiilit muodostavat yhdessä keskusohjausyksikön kanssa Hycleen-automatisointijärjestelmän ytimen. Venttiilit mittaavat koko ajan veden lämpötilaa; mittausarvot välitetään järjestelmän keskusohjausyksikölle. Venttiilit aktivoidaan ennalta ohjelmoitujen parametrien mukaan. Keskusohjausyksikkö tunnistaa järjestelmää käyttöön otettaessa automaattisesti kaikki venttiilit niiden yksilöintitietojen perusteella.

JRG LegioTherm 2T -virtauksenohjain

 • Säädettävä läpivuoto, kun venttiili on suljettu
 • Venttiilikartion ainutlaatuinen muoto varmistaa vielä lineaarisemman virtauksen ja tarkemman säädön.
 • Sovelluskohteet: Hydraulinen kalibrointi, lämpödesinfiointi, ylläpitohuuhtelu (kerran viikossa), LegioTherm K-huuhteluventtiili
 • Venttiilikaran liike säädettävissä: Virtausnopeus venttiili avattuna muutettavissa
 • Sovelluskohteet: Kylmä- tai kuumavesiputkiston huuhtelu

LegioTherm K-huuhteluventtiili

 • Venttiilikaran liike säädettävissä: Virtausnopeus venttiili avattuna muutettavissa
 • Sovelluskohteet: Kylmä- tai kuumavesiputkiston huuhtelu

Mahdolliset käyttökohteet

Vanhainkodit
Altenheim

Hyvästä hygieniasta huolehtiminen on vanhainkodeissa erittäin tärkeätä siksi, että asukkaat ovat iäkkäita ja heidän vastustuskykynsä (immuniteettitaso) on usein alentunut. Siksi juomaveden turvallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää. Vanhainkotien toiminnasta vastaaville tahoille on siksi suositeltu, että juomaved puhtauteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jottei juomavedestä aiheutuisi asukkaille terveysongelmia.

Hotellit
Hotel

Monissa hotelleissa huoneiden ja vedenottopisteiden käyttö ei ole jatkuvaa. Erityisesti vain satunnaisessa käytössä olevien huoneiden kohdalla on syytä kiinnittää huomiota juomavesiputkiston puhtauteen huuhtelemalla putkia säännöllisesti. Juomaveden korkean laadun varmistaminen on tärkeää, sillä hotelleihin majoittuu ihmisiä, joiden terveydentila voi vaihdella - tämä on tärkeä huomioida kun pyritään siihen, että kaikki vieraat tuntisivat viihtyvänsä.

Sairaalat
Krankenhaus

Sairaaloissa hygieniatason tulee täyttää kaikkein tiukimmatkin vaatimukset. Turvallisen ja hygienialtaan moitteettoman veden saatavuuden varmistaminen on tässä tapauksessa elintärkeää. Puhdasta juomavettä tarvitaan kaikkialla - kun peset kätesi ennen leikkausta, kirurgisia välineitä ja sairaalalaitteita puhdistaessasi, aterioita tarjoillessasi sekä sairaalan tiloja siivoessasi ja puhdistaessasi tai pyykkiä pestessäsi.

Sairaala ei yksinkertaisesti toimi ilman hygieenisesti moitteetonta vettä. Sairaaloissa sovelletaan tiukkoja toimintasääntöjä, jotka auttavat torjumaan infektioiden hallitsematonta leviämistä. Hycleen Automation System -automaatiojärjestelmä takaa tehokkaan ja kestävän suojan vesijohtoputkiston saastumista ja erilaisten sairaalainfektioiden leviämistä vastaan.

Yhteystietosi

Georg Fischer AB
Äyritie 12 a
FIN-01510 Vantaa
Suomi

info dot fi dot ps #at# georgfischer dot com