Materiaalit

Ilmastonmuutos ja puhtaan juomaveden tarjonta ovat suurimpia yhteiskunnan kohtaamia haasteita. Varmistamme aina, että kaikki tuotteissamme, järjestelmissämme ja sovelluksissamme käytettävät materiaalit ovat ekologisten periaatteiden mukaisia - pyrimme siten tukemaan ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä.

Materiaalit

Muoviputket ovat ympäristöystävällisiä

Yhtiöt pyrkivät ympäri maailman käyttämään kasvavia ympäristövaatimuksia täyttäviä tuotteita ja ratkaisuja. Muoveissa yhdistyvät ekologisen ja kustannustehokkaan suorituskyvyn mahdollistavat materiaaliominaisuudet siten, että ne mahdollistavat liiketoiminnalle asetetettujen kestävään kehitykseen liittyvien vaatimusten noudattamisen.

  • Pitkä käyttöikä
  • Kierrätettävyys
  • Kustannustehokas järjestelmän pitkän elinkaaren ansiosta
  • Alhainen nettopaino
  • Suurempi pumppaustehokkuus vakaasta virtausnopeudesta johtuen
  • Korroosionkesto ja karstoittumattomuus
  • Matala lämmön- ja sähkönjohtavuus
  • Merkittävästi alhaisemmat hiilidioksidipäästöt kaikissa prosesseissa, joten CO2- ja vesitasapaino on metalliratkaisuihin verrattuna parempi.

Ratkaisumme: ekologista lisäarvoa

Muoviputkemme tuottavat todellista lisäarvoa verrattuna vaihtoehtoisiin materiaaleihin. Huomiota herättävin esimerkki tästä on metrin pitkän halkaisijaltaan DN80 PE-putken CO2-jalanjälki. Kaikkien prosessien, materiaalin porauksen, materiaalin käsittelyn, valmistuksen, kuljetuksen, käytön ja kierrätyksen aikana tapahtuvien kasvihuonekaasupäästöjen yhteissumma on noin viisi kertaa pienempi muoviputkelle kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetulle putkelle. Tämä vahvistettiin tutkimuksessa eri putkimateriaalien ekologisesta jalanjäljestä.