Laatu

Laatu antaa turvaa ja on luottamuksen perusta. Projektitöissä, tuotekehityksessä, tuotannossa ja tuotteiden varsinaisessa käytössä laatutietoisuus ja laatustandardit määrittelevät onnistumisen. Laadun merkitys perusarvona määrittää koko toimintaamme, muovaa käsitystämme laadun merkityksestä ja heijastuu samalla omiin laatustandardeihimme.

Laatu

Sertifioidut järjestelmät

Sertifioidut hallintajärjestelmät varmistavat sen, että laatustandardit ja tavoitteet on iskostettu koko yhtiöön, kaikkialle sen eri toimintoihin ja prosesseihin. Ne ohjaavat toiminnan optimointiin liittyviä toimia ja koordinoivat laadunvalvontaa. Kaikki tuotantolaitoksemme ja monet myyntiyhtiöistämme ovat ISO 9001 -sertifioituja. Sveitsin Schaffhausenissa sijaitsevan pääkonttorimme yhteydessä toimiva materiaali- ja tuotehyväksyntöjä suorittava keskustestilaboratoriomme on ISO/IEC 17025-standardin mukaan sertifioitu koelaboratorio.

Pyrimme laatuun maailmanlaajuisesti

Integroimalla liikekumppanimme ja tavarantoimittajamme järjestelmällisesti omaan laatujärjestelmäämme, tavoittelemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa laatuun. Tällä tavoin voimme antaa sitovan laatulupauksen, joka kattaa koko lisäarvoketjumme.

Maailmanlaajuisen laatujärjestelmästämme ansiosta asiakkaamme ympäri maailman voivat hyötyä parhaasta mahdollisesta laatutasosta, ammattitaitoisesta projektinhallinnasta, hyvästä käyttöturvallisuudesta ja kattavasta tietotaidosta. Asiantuntijaryhmät varmistavat sen, että tuotteita ja järjestelmiä kehitettäessä ja valmistettaessa sovelletaan kaikkia voimassa olevia teknisiä normeja ja standardeja. Pätevät työntekijämme tukevat asiakkaita ammattitaitoisesti paikan päällä: Osallistumalla suunnitteluun, konsultoimalla ja kouluttamalla.

Laatu ensimmäisenä

GF Piping Systems on sitoutunut täyttämään asiakkaidensa laatuvaatimukset sekä noudattamaan lakiin perustuvia normeja ja standardeja. Jokainen meistä on vastuussa siitä, että laatukäytäntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti. Keskittyminen huolellisesti laatuun on luontaista Jokaiselle työntekijällemme on päivittäisiä töitä suoritettaessa luontaista keskittyä laadun ylläpitämiseen.