Staff

External Sales

Sales Manager

LennartM

Lennart Mårtensson
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

lennart dot maartensson #at# georgfischer dot com

Sales Engineer Utility West

Kim Rantzau

Kim Rantzau
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

kim dot rantzau #at# georgfischer dot com

Sales Engineer Utility East

iStock_000009352228XXLarge_klein

Thomas Jepsen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

Thomas dot jepsen #at# georgfischer dot com

Sales Engineer Industry - west

Michael Adamsen

Michael Adamsen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

michael dot adamsen #at# georgfischer dot com

Sales Engineer Industry - East

Martin Rasmussen

Martin Rasmussen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

martin dot rasmussen #at# georgfischer dot com

Administration

Managing Director

Kim Blicher

Kim Blicher
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

kim dot blicher #at# georgfischer dot com

Controller

Fischer_lisbeth

Lisbeth Fischer
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

lisbeth dot fischer #at# georgfischer dot com

Accountant Assistant

Annette Jensen

Annette Støckel Jensen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

annette dot jensen #at# georgfischer dot com

Marketing - Internal Sales - Complaints

JanZaremba2

Jan Zaremba
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

jan dot zaremba #at# georgfischer dot com

Internal Sales - Service Centre

Kim J+©rgensen

Kim Jørgensen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

kim dot joergensen #at# georgfischer dot com

Internal Sales

Dorte Riehn-Kristensen

Dorte Riehn-Kristensen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

dorte dot riehn-kristensen #at# georgfischer dot com

Internal Sales

Ditte Nielsen

Ditte K. Clausen
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

ditte dot clausen #at# georgfischer dot com

Project Coordinator

Simon Nauta

Simon Nauta
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

simon dot nauta #at# georgfischer dot com

Service Technician

Jan Mikalski

Jan Mikalski
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

jan dot mikalski #at# georgfischer dot com

Contact

Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup
Denmark

info dot dk dot ps #at# georgfischer dot com