Engineering app!

Den nye engineering app til forsyning, industri og bygningsteknologi

Engineeringtool für die Haustechnik, Versorgung und Industrie

Dette værktøj tilbyder mange muligheder bl.a. kan man beregne tryktab, afstand mellem rørbærer for de enkelte materialer etc. Man kan også beregne temperaturen på røroverfladen og dermed afgøre om et rørsystem evt. skal isoleres. Beregningerne kan sendes via e-mail direkte fra app'en. Med den integrerede QR-kodescanner kan der hurtigt indhentes flere oplysninger om produkter og systemer.

Georg Fischer Pipe Engineering værktøj findes i App Store nu!

Georg Fischer Pipe Engineering Tool

Georg Fischer Pipe Engineering Tool

iPhone App
Get yourself the App