Offshore

Verdenshavene har fået større betydning for udforskning af ressourcer og geologiske strukturer. En voksende mangel på naturressourcer gør det nødvendigt at udvide udforskningen på verdenshavene. De anvendte boreplatforme bliver i den forbindelse udsat for naturkræfterne både dag og nat. Vind, regn og saltvand påvirker overbygningsdæk, bygninger og forsyningsledninger offshore markant.

Offshore

De rette løsninger til dine installationer

De rette løsninger til dine installationer

De rette løsninger til dine installationer

De rette løsninger til dine installationer

De rette løsninger til dine installationer