Marine

Verdens søtrafik i dag domineres af store fartøjer. Denne tendens er ledsaget af stigende miljøkrav til at modvirke forurening som følge af den voksende handel og rejseaktivitet. Vi hjælper skibsbygningsindustrien med at imødegå disse tekniske, driftsmæssige og miljømæssige udfordringer.