Effektive systemer

Vores plastrør skaber reel nytteværdi sammenlignet med alternative materialer. CO2-fodaftrykket af et PE-rør, DN80 på 1 meters længde er et slående eksempel. Summen af alle drivhusgasser, der udledes i atmosfæren i løbet af processer, materialeudvinding, materialebehandling, fremstilling, transport, brug og genvinding er ca. fem gange lavere for et plastrør end for et rustfrit stålrør. Dette blev bekræftet i en undersøgelse af miljøfodaftrykket af forskellige rørmaterialer.

efficient systems

Kølige personer bruger COOL-FIT

Vores energibesparende løsning er det præisolerede COOL-FIT rørsystem til sekundære køleinstallationer, der tilbyder såvel økologiske som økonomiske fordele. Den er baseret på ABS-rørsystemet fra GF Piping Systems og består af fittings, ventiler og overgangsfittings. COOL-FIT anvendes udelukkende til "sekundære kølesystemer". Denne installationstype gør det muligt at reducere mængden af kølemiddel med 80 til 90 % sammenlignet med konventionelle systemer. COOL-FIT har derfor en TEWI (Total Equivalent Warming Impact – samlet tilsvarende varmepåvirkning), der er over 50 % lavere.

Hvad angår materialevalg, produktion og daglig brug har dette system betydelige fordele i forhold til traditionelle metalrør, både for energiforbrug og bevaring af ressourcer.

Overlegen i forhold til traditionelle kobbersystemer

Vi bestilte en analyse af COOL-FIT's økologiske præstation hos et eksternt firma. De miljømæssige aspekter ved COOL-FIT blev testet og sammenlignet med andre kølesystemer. Undersøgelsen sammenligner de præinstallerede rør fremstillet af forskellige materialer og tager højde for, hvordan rørmaterialerne blev produceret, hvordan rørene blev fremstillet og installeret på stedet, isoleringsmetoden og al transport. Testene dokumenterer, at COOL-FIT-rør kræver mindre energi til fremstilling, isolering og installation end rør af kobber og kromstål. Den patenterede samlingsteknologi er ekstremt energieffektiv på grund af den komplette forisolering og den lave vægt. COOL-FIT bruger ca. 50 % mindre energi under driften end konventionelle kobbersystemer.

Den nye generation af membranventiler fra GF Piping Systems: Maksimér profitten ved at maksimere flowet

De nye membranventiler giver dobbelt flow for den samme mængde energiforbrug. Hemmeligheden ligger i ventilhusets optimerede geometri. Den nye membranventil giver lineære flowegenskaber, tillader optimal kontrol egenskaber, som igen garanterer mere stabile processer. Ventilens to udløb har et optimeret flowdesign helt frem til det tilstødende rør. Dette reducerer dead -legs til et absolut minimum, hvilket sikrer en høj grad af hygiejne.. Til syvende og sidst højere effektivitet, lavere energiomkostninger, minimeret dead -legs maksimal hygiejne.

Membranventil