Materialer

Klimaændringer og en forsyning af rent drikkevand er samfundets største udfordringer i dag. Vi sikrer, at de materialer, der anvendes i vores produkter, systemer og applikationer er i tråd med økologiske overvejelser og på den måde yder et bæredygtigt bidrag til miljøet.

Materials

Plastrør er miljøvenlige

Over hele verden stræber virksomheder efter at anvende produkter og løsninger, der opfylder de voksende miljøkrav. Plast kombinerer materialeegenskaber med økologisk og omkostningseffektiv ydeevne og overholder således erhvervslivets krav om bæredygtighed

  • Lang levetid
  • Kan genbruges
  • Omkostningseffektiv takket være lang systemlivscyklus
  • Lav nettovægt
  • Større pumpeeffektivitet takket være konstant flowmængde
  • Korrosionsresistens og ingen kedelsten
  • Lav varmeledeevne og elektrisk ledeevne
  • Markant lavere CO2-udledning over alle processer og dermed en mere fordelagtig CO2- og vandbalance sammenlignet med metalløsninger

Vores løsning: økologisk nytteværdi

Vores plastrør skaber reel nytteværdi sammenlignet med alternative materialer. CO2-fodaftrykket af et PE-rør, DN80 på 1 meters længde er et slående eksempel. Summen af alle drivhusgasser, der udledes i atmosfæren i løbet af processer, materialeudvinding, materialebehandling, fremstilling, transport, brug og genvinding er ca. fem gange lavere for et plastrør end for et rustfrit stålrør. Dette blev bekræftet i en undersøgelse af miljøfodaftrykket af forskellige rørmaterialer.