Bæredygtighed

Bæredygtighed skaber ekstra værdi for personer, for miljøet og for virksomheden. Vi har et særligt ansvar som en global virksomhed. Vi står over for morgendagens udfordringer i vores daglige handlinger. Vi udarbejder vores strukturer, processer og systemer i henhold til økologiske, økonomiske og sociale aspekter og overvåger dem tæt. For os er vores medarbejderes velfærd, udvikling af miljøvenlige produkter, bevarelse af ressourcer og bæredygtige processer en del af vores fælles tilgang og ikke kun teoretiske målsætninger.

Bæredygtighed

Økodesign – Bæredygtig brug af ressourcer

Vi stræber efter at bevare naturressoucer både i vores daglige arbejde og i den måde vores produkter anvendes i kundeapplikationer. Ved at fokusere på vores kernekompetence – vandbehandling og sikker transport af væsker – hjælper vi med til at sikre, at den værdifulde ressource, vand, anvendes økonomisk. Brug af vores produkter sparer også på energien. Med det rette design (økodesign), egnede materialer, korrekt dimensionering og passende kontrol af de enkelte komponenter, kan energiforbruget sænkes. Det beskytter vores miljø og mindsker på samme tid omkostningerne for vores kunder.

Reduktion af kuldioxidudledning under produktion

På produktionsanlæg er energiforbruget den største miljøpåvirkning. Ikke-vedvarende ressourcer anvendes, og der dannes udledninger. Vi søger kontinuerligt at forbedre energieffektiviteten og mindske kuldioxidudledningen ved at optimere vores produktionsprocesser.

Vores medarbejderes sundhed er vigtig for os

Reduktion af ulykker og fravær er en central del af vores sociale dagsorden. Sunde medarbejdere, som har det godt på arbejde, er motiverede og medvirker til at sikre, at vores kunder er tilfredse. Vi er aktivt involverede i at skabe et sundt arbejdsmiljø, forebygge ulykker og reducere fravær.

Samarbejde med vores leverandører

En virksomheds sociale og økologiske ansvar omfatter også valget af forretningspartnere. I adfærdskodekset for leverandører definerer Georg Fischer kravene for alle sine leverandører af varer og ydelser. De vigtige punkter i adfærdskodekset for leverandører er etisk adfærd, respekt for menneskerettigheder, socialt acceptable arbejdsforhold, overholdelse af miljøstandarder og implementering af styringssystemer.

Vigtige præstationsindikatorer

I forbindelse med den årlige bæredygtighedsrapport indsamler Georg Fischer sociale indikatorer på alle sine lokaliteter. På produktionsanlæg indsamles desuden miljømæssige indikatorer. Disse indikatorer, der samles i SIS (Sustainability Information System – system for oplysninger om bæredygtighed) er baseret på GRI (Global Reporting Initiative – Globalt rapporteringsinitiativ) og offentliggøres i Georg Fischers bæredygtighedsrapport.