Kvalitet

Kvalitet giver sikkerhed og er grundlaget for tillid. I projektarbejde, udvikling, produktion og under den faktiske brug af vores produkter afgøres succesen af kvalitetsbevidsthed og kvalitetsstandarder. Kvalitetens grundlæggende vigtighed styrer, hvordan vi handler, skaber fores forståelse af kvalitet og afspejles i vores egne kvalitetsstandarder.

Vores tilgang til kvalitet

Certificerede systemer

Certificerede styringssystemer sikrer, at kvalitetsstandarderne og målsætningerne er forankret i hele virksomheden på tværs af alle områder og processer. De styrer aktiviteter med henblik på optimering, og de koordinerer kvalitetssikringen. Alle produktionsvirksomheder og størstedelen af salgsvirksomhederne i hele verden er ISO 9001-certificerede. Det centrale testlaboratorium for materiale- og produktgodkendelser, der ligger ved hovedkontoret i Schaffhausen, Schweiz, er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025.

Vi har en global tilgang til kvalitet

Ved at integrere forretningspartnere og leverandører systematisk følger vi en holistisk tilgang til kvalitet, hvilket underbygger en bindende påstand om kvalitet i hele værdikæden.

Takket være det globale kvalitetsstyringssystem nyder kunder over hele verden godt af den højeste kvalitet, professionel projektledelse, driftssikkerhed og omfattende knowhow. Ekspertteams sørger for, at produkter og systemer udvikles og fremstilles i overensstemmelse med alle de relevante standarder og specifikationer. Uanset om det drejer sig om planlægning, rådgivning eller uddannelse, får kunderne kvalificeret støtte på stedet af kvalificerede medarbejdere.

Vi har kvalitet i blodet

GF Piping Systems er forpligtede til at opfylde sine kunders kvalitetskrav og sikre, at love og standarder bliver overholdt. Kontinuerlig tilpasning af vores kvalitetspolitikker er vores allesammens fælles ansvar. Et stærkt fokus på kvalitet er naturligt for alle vores medarbejdere, når de udfører deres daglige arbejde.