Find os

Vi garanterer problemfri service over hele verden takket være vores netværk af salgsselskaber og repræsentanter. Vi arbejder sammen med de bedste distributører i alle lande. De er din og vores vigtigste partnere, når det kommer til hurtig tilgængelighed af vores produkter.

Global tilstedeværelse

Produktionssteder i Europa, Asien og USA er placeret tæt på vores kunder og imødekommer lokale krav. Komponenter og systemer er afstemt med de gældende standarder i de enkelte afsætningsmarkeder og er testet i akkrediterede testlaboratorier.