Contact Persons


Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

ch dot ps #at# georgfischer dot com

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
Chemin d´Etraz 2
1027 Lonay
Switzerland

Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20
6962 Viganello/Lugano
Switzerland

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

ch dot ps #at# georgfischer dot com