Duurzame energie

GF Piping Systems ondersteunt de energie producerende industrie in haar weg naar een schonere en meer duurzame toekomst. Daarom onderzoeken en ontwikkelen wij materialen en systemen die helpen wereldwijde milieudoelstellingen te behalen. Systemen waarmee enegrie op een andere, groenere manier kan worden opgewekt of opgeslagen, zoals fotobioreactoren voor microalgenteelt , duurzame energieopslag.

gfps_algae_energy-storage

Fotobioreactoren voor microalgenteelt

Energieopslag