Ventilkalkylator

Med vår ventilkalylator kan du fastställa måtten på kulventiler, membranventiler, vridspjällventiler och snedsätesventiler för önskad flödesvolym.