K Factor-kalkylator

Med K Factor-kalkylatorn kan du fastställa det antal impulser som genereras av Signetsensorn för varje volymenhet som fångas upp av sensorn.