Kylningskalkyleringsverktyg

COOL-FIT/iFIT-kalkyleringsverktyget gör det möjligt att beräkna alla rörsystemdiametrar som är viktiga för kylning, som t.ex. tryckförlust, värmestrålning, kontraktion och temperaturförlust.

Cooling Calculation Tool

Your Contact

Angela Sampaio
Global Market Segment Manager - Food & Beverage / Cooling
Georg Fischer Piping Systems AG
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
Schweiz

angela dot sampaio #at# georgfischer dot com