CO2-kalkylator

Beräkna möjliga koldioxidbesparingar för plast i jämförelse med metallrörsystem.

 

Den här CO2-kalkylatorn använder data från rapporten„Life Cycle Analysis Pipes“, som genomförts af företaget ESU-services GmbH, Uster/Schweiz (www.esu-services.ch) på anmodan av Georg Fischer Piping Systems 2008.

Den utvärderar de CO2-utsläpp som uppstår under tillverkning av råmaterial och rör, samt transport och avfallshanteringe, respektive återvinning av olika rörtyper (rör och metall). Installation av rör och dess tillämpningsområde ingår ej i beräkningen.

Grundläggande information som använts för studien kommer från databasen Ecoinvent, en internationellt erkänd källa för miljödata (www.ecoinvent.org).

Rördimensioner och data har hämtats från offentligt publicerade standarder och planeringsverktyg.