Behandling av avloppsvatten

Viktiga utvecklingsmoment, som t.ex. kombinationen av reningsverk och vattenåtervinningsprocesser har som målsättning att uppnå en optimerad process med hänsyn till kvalitet, kostnadseffektivitet och miljökrav. Våra avancerade plastlösningar kan integreras i olika behandlingssystem och stärker denna hållbara form av avloppsvattenbehandling.

Waste Water Treatment

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Region Öst, Segmentansvarig: Vattenbehandling
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com