Industri Processvatten

Trots att vatten i huvudsak betraktas som dricksvatten, är det naturliga resursvattnet et viktigt och oundvikligt element inom nästan alla industriella processer. Men användning av vatten i industrimiljö kräver ständigt högre vattenkvaliteter. Vi tillhandahåller rätt lösningar för att vattnet bearbetas på ett sådant sätt att de uppfyller angivna specifikationer.

Industrial Process Water

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Region Öst, Segmentansvarig: Vattenbehandling
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com