Dricksvattenprocess

Bristen på dricksvatten och den följaktligen värdefulla egenskaperna hos resursvatten, ger ökad betydelse till en effektiv produktions- och reningsprocess. Tack vare våra intelligenta teknologier och tillförlitliga produkter, kan sådana kemiska och fysiska behandlingsprocesser tillämpas på ett säkert och effetktivt sätt.

Drinking Water Process

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Region Öst, Segmentansvarig: Vattenbehandling
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com