Vattenbehandling

Dricksvatten, industrivatten eller avloppsvatten: Beroende på tillämpningsområde står kunden inför olika utmaningar inom vattenbehandlingsprocesser, från att garantera höga vattenkvaliteter, till tillhandahållande av tillförlitliga mätningar som uppfyller de stränga gällande kraven.

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Region Öst, Segmentansvarig: Vattenbehandling
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com