Hycleen Des 30 - system för desinfektion

Hycleen Des 30 enheten genererar på plats den önskade elektroaktiverade desinfektionslösningen. Mångårig erfarenhet av tillsatsdosering för dricksvatten har givit hög och unik standard.

Säkerhet i dricksvatten

Säkerställande av förstklassigt dricksvatten genom en miljövänlig desinfektion

Otaliga kunder, som har använt den elektroaktiverade desinfektionslösningen i över tio år, bekräftar den höga effektiviteten mot bakterier som Legionella och Pseudomonas. Användning av Hycleen Des 30 enheten påverkar ej livslängden hos GF JRG materialen - varken i kall- eller i varmvattenledningar. 

Hycleen Des 30 enheten erbjuder användarna avgörande fördelar vid desinfektion av dricksvatteninstallationen

Das Hycleen Des 30 System
 • Highly effective disinfectant against bacteria – small amounts are sufficient (fully compliant with the minimization principle)
 • Högeffeffektiv desinfektionslösningen mot bakterier – liten mängd är tillräcklig (fullt jämförbar med minimeringsprincipen)
 • Depåeffekt i hela dricksvatteninstallationen
 • Godkänd desinfektionslösning enligt Drinking Water Ordinance Sect. 11
 • Låg risk applikation; enkel att använda
 • Låg risk funktion: ingen transport/ingen lagring av farliga kemikalie
 • Ingen mikro-biologiskt inducerad korrosion
 • Ingen utveckling av resistanta mikroorganismer; biofilmer är avlägsnade
 • Påverkar ej livslängden hos GF JRG produktena; år av erfarenhet
 • Miljövänlig desinfektionslösning
 • Kostnadseffektiv teknik

Fyra steg för optimal dricksvattenhygien

gfps_Hycleen Des 30

För att alltid kunna säkerställa dricksvatten med högsta kvalitet, måste kallvatten så väl som varmvattentillförseln betraktas som ett integrerat system.Därför måste, vid nybyggnation eller planerade anläggningar, förebyggande åtgärder vidtagas för att minimera störningar under drift. För befintliga anläggningar bör förebyggande åtgärder kompletteras med ingripande åtgärder.

Idealisk lösning för befintliga anläggningar

Det integrerade vattenhygienkonceptet innehåller fyra områden: Förebyggande, övervakning , åtgärdande och riskbedömning. Detta tillvägagångssätt för att säkerställa dricksvattenhygien erbjuder flertalet fördelar särskilt vid befintliga anläggningar tack vare att  givna tillstånd kan åstadkommas vid skapande av dricksvatten med hög kvalitet. Då saneringen utförs i etapper, kan förebyggande åtgärder endast utföras sporadiskt, medan däremot den termiska eller kemiska desinfektionen är idealisk för intervention.

GF JRG erbjuder den perfekta lösningen: en miljövänlig, högeffektiv elektroaktiverad desinfektionsenhet - Hycleen Des 30. Många års erfarenhet visar att denna enhet också behandlar äldre installationsmaterial med försiktighet och visar sig därmed vara idealisk för befintliga anläggningar.