Värderingar

En delad företagskultur är grunden till en global, hållbar utveckling och blir allt viktigare i samband med den pågående globaliseringen. Företagsledningen förmedlar och implementerar de grundläggande företagsvärderingarna inom företaget, vilket i sin tur gynnar och främjar denna företagskultur.

GF Piping Systems

Fokusera på det väsentliga

Georg Fischers fem kärnvärderingar delas och levs upp till på alla nivåer. Delade värderingar bidrar till ett ökat fokus på det väsentliga.

Våra kunder kommer först

We put customers first
 • Vi behandlar våra kunder som vi själva vill vi behandlade
 • Vi har alltid kunden i åtanke
 • Vi mäter ständigt oss själva mot kundnöjdheten

Vi agerar snabbt

we act fast
 • Vi skjuter inte upp våra beslut
 • Vi anpassar oss efter marknadens verklighet
 • Vi tar snabbt itu med våra brister

Vi gör vad vi säger

We do what we say
 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi håller våra deadlines
 • Vi når våra mål

Vi belönar resultat

We reward performance
 • Vi har ambitiösa mål
 • Vi belönar resultat, inte bara monetärt
 • Befordringar har ett tydligt samband med resultat
 • Vi jämför oss med de bästa

Vi respekterar människor

We respect people
 • Vi värdesätter varje enskilt bidrag
 • Vi försöker förstå innan vi blir förstådda
 • Vi litar på och ger våra samarbetspartners makt