Vision & Strategi

GF Piping Systems utvecklar, producerar och marknadsför ett omfattande utbud av rörsystem och komponenter i en rad olika material, vilka används jorden runt för att transportera vatten, gaser och frätande medel. Leveranserna av produkterna, oavsett det rör sig om rördelar, ventiler, mät- och kontrollteknologi, rör eller sammanfogningsteknologi, är alltid snabb, flexibel och tillförlitlig.
vision och strategi

Vision & Strategi

Vision

GF Piping Systems kommer att bli en världsledande leverantör av miljövänliga rörsystem för industri, infrastruktur och byggnadsteknologi med fokus på vattenkretslopptillämpning.

Strategi

  • Stärka den globala närvaron genom organisk tillväxt och förvärv
  • Garantera en betydande tillväxt genom innovationer

Våra värderingar

Våra värderingar

Ta reda på vad som vägleder vårt tänkande och handlande och vad som formar vår självbild

Lär känna vår företagskultur