2000 fram till idag

2000 fram till idag
2011 fram till idag

2014

Compact Pressure Regulating Valve in full plastic housing
GF Piping Systems adds a new full plastic Pressure Regulating Valve to its wide range of products. Its compact design ensures that the valve suits even in confined spaces. Due to consistant temperature expansion coefficients this state-of-the-art valve has a good long-term behavior, guaranteeing lasting stability without tightening or adjusting.

GF wins 2014 Supply Chain Management Award

At the specialized international Supply Chain Convention in Frankfurt am Main (Germany), GF Piping Systems, wins the 2014 Supply Chain Management Award for its outstanding end-to-end supply chain solution. The jury singles out the innovative services that have been developed for customers on the basis of the division's supply chain management.

First GF Water Technology Summit

The first GF Water Technology Summit takes place with 50 participating experts from around a dozen countries, such as USA, Netherlands, Israel, France and Germany. The summit focused on desalination, nanotechnologies and mobile water treatment. The summit provides an excellent platform for interdisciplinary exchange on water treatment and conveyance technologies.

2013

Övertagande av Hakan Plastik AS, marknadsledande i plaströrsystem i Turkiet
GF Piping Systems har övertagit en majoritetspost i Hakan Plastik i Cerkezköy (Istanbul, Turkiet), med en option på övertagande av resterande aktier. Hakan Plastik är marknadsledande inom plaströrsystem för byggnadsteknik och infrastruktur för vattendistribution i Turkiet, mellanöstern och östeuropa. Tillsammns erbjuder GF Piping Systems och Hakan Plastik en unik plattform för ytterligare tillväxt i hela regionen.

Innovationer för stora dimensioner
Baserat på modulsystem har GF Piping Systems utvecklat ett produktområde för stora PE-rörsinstallationer upp till 2000mm för gas, vatten och industriapplikationer med mycket stor modularitet och flexibilitet. Funktionell konstruktion och komponent kompatibilitet betyder enkla, snabba och säkra installationer.

Repositionering av GF varumärke
Georg Fischer positions itself with a new corporate identity as a unified, customer-focused company. The divisions will appear under a single monolithic brand GF.

2012

Förvärv av IPP, marknadsledande inom PE rörsystem i USA 
Georg Fischers förvärv av oberoende Pipe Products Inc. (IPP) i Dallas, Texas (USA) stärker GF Piping Systems på vatteninfrastrukturmarknaden i USA. IPP är den ledande amerikanska tillverkaren av polyetylenrör och rörkopplingar av större mått.

Innovationspris för 561/562 backventiler
Under mässan ACHEMA 2012 i Frankfurt, uppmärksammades de mest innovativa utrustningarna, produkterna och processerna inom kemisk, farmaceutisk och processprojektering. En expertpanel belönade GF Piping Systems med priset i kategorin: ventiler/tätningar/rör/rörkopplingar för sin nya generation av backventiler.

Clean Water partnersamarbete med Caritas
Georg Fischer Corporation och Caritas Switzerland har kommit överens om att starta ett samarbete inom ramen för dricksvattenprojekt. Georg Fischer gör den här donationen för att fira tioårsdagen för sin Clean Water Foundation. Clean Water Foundation och Georg Fischer kommer att skänka ett belopp på 1 miljon CHF i kontanter, vilket gör det möjligt för Caritas att förse minst 35 000 människor över hela världen med rent dricksvatten fram till 2015.

2011

Förvärv av Harvel Plastics, amerikansk marknadsledare inom industriella PVC-rörsystem
Georg Fischer förvärvar Harvel Plastics, det amerikanska marknadsledande företaget inom industriella rörsystem och tar aktivt ett nytt steg mot implementering av sin strategi för en global utvidgning av GF Piping Systems. Företaget är en ledande leverantör av polyvinyl (PVC) och efterklorerad polyvinyl (C-PVC)-rör för industritillämpning, i synnerhet vattenbehandling.

Ny produktionsanläggning i Haining, Kina
GF Piping Systems har redan en stark närvaro i Kina med tio produktionsanläggningar och R&D-anläggningar. I oktober 2011, Chinaust, öppnar GF Piping Systems och Lingyun Industrial Corp. ett 50/50 samriskföretag i form av en ny produktionsanläggning i Haining nära Shanghai. Anläggningen är förlagd till ett område på 19 000 m2, där man producerar polyetylenrör för gas- och vattendistribution samt avloppsvattenrör på upp till 3,5 m i diameter..

Nytt logistiklager i Schauffhausen
Georg Fischer investerar upp till 5,2 miljoner för att bygga ett nytt logistiklager på Schaffhausen-anläggningen. Efter endast åtta månaders konstruktion, öppnar GF Piping Systems sitt toppmoderna lager i september 2011. På en yta på totalt 11 500 m2 och med ca. 15 000 pallplatser, erbjuder lagret lagringskapacitet för över 3 500 olika produkter. Ytterligare tio jobb skapas.

2006 - 2010

2010

Den nya generationen membranventiler
Georg Fischer har lanserat sin nya generation av membranventiler. Tack vare en optimerad, turbulensfri flödeskontur, kan ett flöde på i genomsnitt 100 % mer uppnås. Dessutom reducerar den centrala, korrosionsresistenta plastgängan och de rundade konturerna med mjuka övergångar frätningar och bullertransmission.

GF Piping Systems överlåter icke strategisk verksamhet i Kina
GF Piping Systems säljer Central Plastics Tianjin Ltd. Företaget med intäkter på kring 4 miljoner USD tas över av den aktuella ledningen.

Internationellt pris för miljövänliga algbioreaktorer i specialrör
The Gold SolVin Award 2010 går till GF Piping Systems. Koncernen, som tillhör Georg Fischer Corporation, får detta internationella innovationspri för ett nyutvecklat rörsystem av genomskinlig plast. Vid användning som en bioreaktor för algodling, kan biomassa och biobränslen skördas. En extra fördel är att dessa organismer binder skadliga CO2.

VD för den schweiziska konfederationen inviger en ny anläggning i Kina
Produktionen forsätter vid GF Piping Systems tionde produktionsanläggning i Kina, vilket ytterligare stärker Georg Fischers närvaro på den kinesiska marknaden. Genom att använda modern tillverkningsteknologi, producerar GF Piping Systems kompletta plaströrsystem. Skräddarsydd schweizisk kvalitet och lokal utbildning för kunder är ett unikt utbud för den kinesiska marknaden. Den nya produktionsanläggningen i Peking invigs officiellt i närvaro av VD för den schweiziska konfederationen Doris Leuthard.

2009

Ny produktionsanläggning i Indien
November 2009 öppnade GF Piping Systems en ny anläggning i Ratnagiri (Indien). Industrikoncernen investerar flera miljoner schweiziska franc i byggandet av den här helt nya anläggningen i hamnstaden som ligger 300 km söder om Mumbai. Anläggningen, belägen på ett område på 50 000 m2, tillverkar produkter som i huvudsak är avsedda för en utvidgning av Indiens gasnätverk.

2008

Tillväxt i mikroelektroniksektorn
Den 1, 2008, förvärvar GF Piping Systems Simonas andel på 50% i det gemensamma samriskföretaget Georg Fischer SIMONA Fluorpolymer Products GmbH i Ettenheim (Tyskland). Detta gör det möjligt för GF Piping Systems att stärka sin position för leverans av rörsystem till miktorelektroniksektorn.

Förvärv av JRG Gunzenhauser
Georg Fischer AG förvärvar allt kapital i JRG Gunzenhauser AG i Sissach (Schweiz). JRG är en ledande leverantör av inhemska värmevattentillförselsystem i Europa och har en utmärkt marknadsposition samt organiserade distributionskanaler, i främst Schweiz, södra Tyskland och Österrike.  Förvärveet av JRG är ett viktigt strategiskt steg för GF Piping Systems och stärker följaktligen dess position på byggservicemarknaden.

Georg Fischer stärker sin position i Kanada med förvärvet av Alfa Plastics Inc.
Georg Fischer AG stärker företagsverksamheten för Alfa Plastics Inc. i Brampton (Toronto), Ontario. Företaget specialiserar sig på försäljning av rör, ventiler och rörkopplingar för vattenbehandling, kemisk bearbetning och andra industriella tillämpningsområden.. Alfa Plastics har samarbetat med GF Piping Systems i över 20 years och är en viktig distributionspartner i Kanada. Företaget döptes om till Georg Fischer Piping Systems Ltd. och ansvarar för hantering av GF Piping Systems verksamhet i Kanada.

Investeringar i distributionscenter och produktionsanläggning i Schaffhausen
GF Piping Systems investerar totalt 21 miljoner CHF i sin anläggning i Schaffhausen för att utöka distribution och produktion. Investeringar görs för att tillfredsställa den växande efterfrågan, för att förhindra driftsstopp och för att förbättra driftsprocesserna globalt sett.

Förvärv av Central Plastics, marknadsledande företag i USA
Georg Fischer förvärvar Central Plastics i Shwanee, Oklahoma (USA). Företaget är en ledande leverantör av rörsystem för gas- och vattenanläggningar på den nordamerikanska marknaden.. I och med förvärvet av Central Plastics kan GF Piping Systems stärka sin ledande position inom rörsystem för allmännyttan över hela världen och dubbla sin globala omsättning i Amerika.

2007

Georg Fischer ser stolt tillbaka på sin 50 år långa erfarenhet i branschen
1957 börjar Georg Fischer sin tillverkning av plastrördelar - en milstolpe i företagets historia. För att markera denna händelse, ger, GF Piping Systems ut en 224 sidor lång jubileumsbok med titeln “50 Years of Know-how in Plastics”.

2006

Ett starkare fokus på kärnkompetenser
Inom ramen för ett systematiskt fokus på kärnkompetenser, säljer, Georg Fischer Georg Fischer Pipe Jointing Technology GmbH, Singen (Tyskland) till Illinois Tool Works, Inc. (ITW), Glenview (USA).

2000 - 2005

2005

Ett nytt utbildningscenter öppnar sina dörrar
För att öka effektiviteten inom personal- och kundutbildning, investerar, GF Piping Systems ungefär 2 miljoner CHF i sitt nya utbildningscenter i Schaffhausen. Kunder, anställda och besökare kan där lära sig mer - genom guidning av specialister - om produkter och system och kan också erhålla praktisk utbildning.

2004

Starkt varumärke
Företaget granskar sin brandingpolicy och introducerar en ny attraktiv företagsdesign med fokus p att stärka GF:s varumärke. Med hänsyn till denna nya policy, får Piping Systems Group namnet GF Piping Systems.

2003

Ett framtidsorienterat omstruktureringsprogram implementeras
Georg Fischer lanserar ett omfattande omstruktureringsprogram för att öka lönsamheten och minska nettoskulden. De tre kärnverksamheterna strömlinjeformas. Produktionsanläggningarna i Europa krymper och aktiviteter och deltaganden som inte hör till kärnverksamheten säljs. Inom ramen för detta omstruktureringsprogram, säljer GF Piping Systems gjuteriet i Bedford (England) och stänger plastfabriken i Genoa (Italien) och Huntingdon (England). PVC-produktionen ska istället ske på anläggningen i Schaffhausen (Schweiz).

2002

Samriskföretag inom renrumsproduktion
GF Piping Systems tillkännager ett ny produktionssamriskföretag med Simona AG i Kirn (Tyskland) för tillverkning av rör och rörkopplingar i fluorplast. Rörkomponenterna med hög renhetsgrad produceras under renrumsförhållanden och uppfyller högsta kvalitetsstandarder.

2001

Fokus på marknadssegment
Efterfrågan för multilagerkompositsystem för dricksvatten och värmeinstallationer ökar snabbt i Europa. Förvärvet av Pipe Fittings Company Italia (Pfci) utgör ett stort steg för Georg Fischer mot att stärka sin marknadsposition inom detta segment. Med målsättningen att koncentrera sig ännu mer effektivt på specifika marknadssegment i framtiden, ingår de två företagen Kubota Corp., Osaka (Japan) och Georg Fischer AG, Schaffhausen (Schweiz) ett avtal om att öka Georg Fischers andel i samriskföretaget, från 50 % till 81 %. Företagsnamnet Kubota George Fischer ändras till Georg Fischer.

2000

Ett framgångsrikt samriskföretag
Georg Fischer köper industriföretaget Pipe Systems Company (IPS) med huvudkontor i Sydney (Australien). Företaget är leverantör till gas- och vattensektorn i Australien och Kina.  I och med detta köp tar, Georg Fischer också över 50 % i IPS i Chinaust, även det ett samriskföretag med Chinese Lingyun Group som bildades 1987.

Våra värderingar

Våra värderingar

Ta reda på vad som vägleder vårt tänkande och handlande och vad som formar vår självbild

Lär känna vår företagskultur