1900 till 1999

1900 to 1999

1999

Vidare konsolidering och expansion till Kina
Den nya Pudong (Kina)-filialen, i vilken Georg Fischer investerade över 18 miljoner CHF, tillverkar och marknadsför plaströrsystem för byggtjänster, industrisystem och gas- och vattensystem. Genom att överta Omicron (Italien), stärker Georg Fischer sin position som marknadsledande inom rörsammanfogningsteknologi i Europa och upprättar nya affärsmöjligheter i Asien och Sydamerika. Samma år förvärvar Georg Fischer Tecno Plastic S.p.A. (Italien) för att bygga på framgångarna för TP-varumärket inom GF Piping Systems och ta steget in på nya marknader.

1998

Tillväxt
Uppköpet av DEKA, tysk tillverkare av plaströr, stärker GF Piping Systems position på marknaden. Med ett styrande intresse i Alprene Group i Bologna (Italien), utökar Georg Fischer sin serie rörkopplingar för distributionssystem i Subingen (Schweiz). Georg Fischer Wavin AG grundas. Företaget tillverkar rörkopplingar för gas- och vattensystem.

1996

Den första produktionsanläggningen i Nordamerika
Genom uppköpet av R&G Sloane Manufacturing Company i Little Rock (USA) och etableringen av George Fischer Sloane Inc., har Georg Fischer nu för första gången sin egen produktionsanläggning för plaströr och rörkopplingar i Nordamerika.

1995

Miljöledningssystemm
Ett företagsomspännande miljöledningssystem etableras. Produktionen av rörkopplingar i aducerbart gjutjärn med tillhörande lager flyttas från Singen till Traisen (Österrike).

1987-1991

Omstruktureringsprojekt
Inom ramen för omstruktureringsprojektet Schaffhausen-Singen, centralliseras gjuteriverksamheten i Singen (Tyskland), medan tillverkningen av plaströrsystem koncentreras till Schaffhausen (Schweiz). Företagsägda egendomar renoveras eller säljs. I Schaffhausen, byggs ett distributionscenter, plastanläggning och ett modernt testlaboratorium för GF Piping Systems.

1987

Mätning och kontroll
Georg Fischer förvärvar Signet Scientific i El Monte, Kalifornien (USA). Företaget är specialiserat inom flödesmätning och kontroll och är en ledande innovatör på området. Signet utvecklade den första skovelhjulssensorn 1969.

1976

George Fischer Inc., Tustin, grundas
Georg Fischer Inc. etableras i Tustin, Kalifornien (USA) som ett säljföretag för hela utbudet av rörsystem och fungerar som leverantör för marknaderna i Nord-, Central och Sydamerika.

1971

Produktionen lanseras i Seewis
En plastventilanläggning öppnar i Seewis (Schweiz).

1967

Minority stake i T.I.L. Genoa
T.I.L. Genoa tillverkar PVC-produkter och köps upp helt fem år senare år 1972.

1966

Tilllverkning startar i Huntingdon
1966 en ny produktionsanläggning öppnas George Fischer Plastics Ltd. i Huntingdon (England).

1963

Tangit utvecklas
Georg Fischer utvecklar PVC-limmet Tangit, som producerats av Henkel sedan 1964.

1957

Plastproduktionen startar
Efter fyra år av forskning, öppnar den första produktionsanläggningen för PVC och PE-rörkopplingar i Singen (Tyskland).

1933

Förvärv av Britannia Iron and Steel Works Ltd.
Georg Fischer förvärvar Britannia Iron and Steel Works i Bedford (England) och lanserar tillverkning av rörkopplingar i aducerbart gjutjärn i Storbritannien.

1903

Registrerat varumärke
Det nya GF-varumärket med kännetecknande kors som symboliserar rörkopplingar, registreras officiellt.

Våra värderingar

Våra värderingar

Ta reda på vad som vägleder vårt tänkande och handlande och vad som formar vår självbild

Lär känna vår företagskultur