Kalkulator czynnika K

Z pomocą kalkulatora czynnika K określisz liczbę impulsów wytwarzanych przez czujnik Signet dla każdej jednostki objętości za czujnikiem.