Kalkulator CO2

Oblicz oszczędności dwutlenku węgla z tworzyw sztucznych w porównaniu do systemów z rur metalowych.

 

Niniejszy kalkulator CO2 bazuje na danych z raportu „Life Cycle Analysis Pipes” opracowanych przez ESU-services GmbH, Uster/Switzerland (www.esu-services.ch ) na zlecenie Georg Fischer Piping Systems w 2008.

Określa emisję CO2 powstałą podczas produkcji granulatu i rury, jak również transportu, utylizacji czy recyklingu różnych typów rur (tworzywowych i metalowych). Instalacja i zastosowanie rury nie są brane pod uwagę.Dane użyte do analizy pochodzą z „Ecoinvent”, uznanego międzynarodowo źródła głównych danych środowiskowych (www.ecoinvent.org).

Średnice rurociągów i dane według obowiązujących standardów i poradnika technicznego.