Raport na temat zrównoważonego rozwoju

Firma Georg Fischer pojmuje swoje zobowiązania społeczne i przemysłowe jako przedsięwzięcie długofalowe. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie sobie pozycji partnera z wyboru dla wszystkich zainteresowanych grup oraz odpowiedzialność, świadome zachowanie uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju i ciągłości.

Nowy raport na temat zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatu oraz zadanie związane z dostarczaniem czystej wody pitnej to ważne ze względów ekologicznych i społecznych wyzwania stojące przed społeczeństwami. Konsekwencje globalnego ocieplenia mają ogromny wpływ na ludzkość i środowisko naturalne. Niektóre z możliwych skutków to podniesienie poziomu mórz, zmiany w modelu opadów atmosferycznych, duża częstotliwość skrajnych warunków pogodowych i rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych. Wszystkie trzy grupy w ramach koncernu Georg Fischer są zobowiązane do uczestnictwa w ochronie klimatu poprzez swoje procesy wytwórcze i produkty.

Sustainability Report

Interim Sustainability Report 2014

The next full Sustainability Report will be published in 2016.

Sustainability Report 2013

Raport na temat zrównoważonego rozwoju

Klimat i energia. Celem nadrzędnym w produkcji jest zwiększenie wydajności energetycznej i tym samym redukcja emisji CO2. Najistotniejszym środkiem w tym zakresie jest zwiększenie odzyskiwania ciepła gazów odlotowych. Ciepło gazów odlotowych z zakładów przemysłowych można wykorzystywać do ogrzewania lub wytwarzania prądu, co w efekcie daje zmniejszenie zużycia energii. Zwiększenie odzyskiwania ciepła gazów odlotowych na dużą skalę w ostatnich kilku latach stanowi główny wkład w oszczędność energii.

Woda. Zgodnie z danymi Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju około miliard osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a 2,5 miliarda osób nie ma podstawowej infrastruktury sanitarnej. Nawet 60% wszystkich miast europejskich z liczbą mieszkańców powyżej 100 000 wykorzystuje obecnie więcej wód gruntowych niż naturalnie się odnawia. Produkty firmy GF wnoszą wkład w wydajne wykorzystywanie tych zasobów i stanowią rozwiązania dla systemów zasilających w wodę o dużym zasięgu, systemów uzdatniania wody i instalacji wewnętrznych w budynkach.

Firma Georg Fischer prezentuje okresowo raporty dotyczące swoich osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pełen raport na temat zrównoważonego rozwoju jest publikowany co dwa lata, natomiast wydanie skrócone ukazuje się w latach pośrednich. Okres, którego dotyczy raport obejmuje rok kalendarzowy.


Algi – przyszłościowy surowiec wzrastający w bioreaktorach wykonanych z rur tworzywowych

Firma GF Piping Systems jest ściśle zaangażowana w prace badawczo-rozwojowe nad pierwszym bioreaktorem do produkcji alg w Europie i w USA. Nowy system rurowy przeznaczony do tego zastosowania jest wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Udana współpraca z partnerami rozwojowymi, takimi jak LGem (NL), TH Wildau (D), Uniwersytet Teksański w Austin (USA) i AlgEternal (USA), doprowadziła do zatwierdzenia pierwszych bioreaktorów do hodowli alg.

Kontakt

Stefanie Koch
Corporate Sustainability Officer
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Szwajcaria

stefanie dot koch #at# georgfischer dot com