K-faktor kalkulator

Med K-faktor kalkulatoren kan du fastslå antall impulser Signet-føleren genererer for hver volumenhet som passerer føleren.