Flowkalkulator

Med flowkalkulatoren vår kan du avgjøre flowhastighet, redusert flowrate- og trykk sammenliknet med indre- og nominell rørdiameter.