CO2 kalkulator

Beregn mulig reduksjon av CO2 utslipp ved bruk av plastrørsystemer sammenliknet med metallrørsystemer.

 

Denne CO2-kalkulatoren bruker data fra rapporten "Life Cycle Analysis Pipes", som selskapet ESU-services GmbH, Uster/Switzerland (www.esu-services.ch) utførte på vegne av Georg Fischer Piping Systems i 2008.

Den vurderer forventet CO2-utslipp ved produksjon av råmaterialer og røret i tillegg til transport, avhending og resirkulering ved bruk av forskjellige typer rør (plast og metall). Installasjon og bruk av røret tas ikke med i vurderingen.

De grunnleggende dataene som ble brukt i studien er basert på databasen til "Ecoinvent", en internasjonalt anerkjent kilde for miljødata (www.ecoinvent.org).

Rørdimensjoner og -data har blitt hentet fra offentlig publiserte standarder og grunnprinsipper for planlegging.