Renseanlegg for spillvann

Viktig utvikling, som kombinasjonen av spillvannrenseanlegg og vannresirkuleringsprosesser, er iverksatt for å optimere kvalitet og kostnadseffektivitet samt oppfylle miljøkrav. Våre avanserte plastløsninger integreres innen en rekke behandlingsområder og er med på å styrke denne bærekraftige behandlingen av spillvann.

Waste Water Treatment

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

Kontakt

gfps-no-bjorn-haugstad

Bjørn Haakon Haugstad
Georg Fischer AS
Rudssletta 97
1351 Rud
Norge

  • Google Maps
  • +47 67 18 29 13
  • +47 907 88 914
  • +47 67 13 92 92
bjoern dot haugstad #at# georgfischer dot com