Industribygg

Kontorbygg, fabrikker og forskningsanlegg har én ting til felles: de trenger alle miljøvennlige varme- og kjølesystemer i tillegg til pålitelig forsyning av drikkevann, gass og trykkluft.

Industrial Building

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

Die richtigen Lösungen für Ihre Applikationen

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

Kontakt

gfps-no-kjell-sletvold

Kjell Sletvold
Georg Fischer AS
Nordgjerdsvegen 19
7310 Gjølme
Norge

kjell dot sletvold #at# georgfischer dot com