Bærekraftighetsrapport

Georg Fischer har et langtidsperspektiv på sitt industrielle og sosiale ansvar. Som bedrift er målet å være en foretrukket partner for alle dialoggrupper og samtidig skille seg ut med en ansvarlig og bærekraftbevisst oppførsel og kontinuitet.

Ny bærekraftighetsrapport

Klimaendringer og oppgaven med å levere rent drikkevann er viktige økologiske og sosiale utfordringer i dagens samfunn. Den globale oppvarmingen har stor påvirkning på både menneskeheten og miljøet. Høyere havnivåer, endringer i nedbørsmønstre, hyppigere ekstreme værforhold og spredning av tropiske sykdommer er bare noen av de mulige effektene. Alle de tre konserngruppene til George Fischer tar ansvar for å gi et viktig bidrag til klimavern, både ved hjelp av prosesser og produktene de produserer.

Sustainability Report

Interim Sustainability Report 2014

The next full Sustainability Report will be published in 2016.

Sustainability Report 2013

Sustainability Report 2012

Klima og energi. Vi har som mål at produksjonens energieffektivitet skal forbedres ytterligere og dermed redusere CO2-utslipp. Det viktigste målet på dette er økt gjenvinning av overskuddsvarme. Overskuddsvarme fra tekniske anlegg kan brukes både til oppvarming eller til å generere strøm og dermed føre til et lavere strømforbruk. Den store økningen innen gjenvinning av overskuddsvarme de siste årene bidrar kraftig til å spare energi.

Vann. Ifølge WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) finnes det omtrent én milliard mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann, mens hele 2,5 milliarder mennesker mangler grunnleggende sanitæranlegg. Faktisk bruker så mye som 60 prosent av alle større europeiske byer (med over 100 000 innbyggere) for øyeblikket mer grunnvann enn det som fornyes fra naturens side. GFs produkter bidrar til å effektivt utnytte denne ressursen og levere langtstrekkende løsninger innen vannforsyning, vannbehandling og byggteknologi.

Georg Fischer leverer periodiske rapporter om anstrengelsene innen bærekraftighet. Annethvert år publiserer vi en bærekraftighetsrapport, mens vi i året mellom disse rapportene publiserer et sammendrag av rapportene. Rapporteringsperioden defineres som ett kalenderår.


Alger – fremtidens råmateriale, dyrket frem i bioreaktorer laget med plastrør

GF Piping Systems er tett involvert i forskning og utvikling av de første bioreaktorene for algeproduksjon i Europa og USA. Det nye rørsystemet for dette bruksområdet er laget av gjennomsiktig plast. Det vellykkede samarbeidet med utviklingspartnerne LGem (NL), TH Wildau (D), Texas universitet i Austin (USA) og AlgEternal (USA) har ført til at de første bioreaktorene for algedyrking nå er i gang.

Kontakt

Stefanie Koch
Corporate Sustainability Officer
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

stefanie dot koch #at# georgfischer dot com