Verdier

En felles bedriftskultur er grunnlaget for bærekraftig utvikling, samtidig som det blir stadig viktigere for å holde følge med internasjonaliseringen. Bedriftsledelsen går foran med et godt eksempel og implementerer fundamentale bedriftsverdier på tvers av selskapet for å vedlikeholde og pleie denne bedriftskulturen.

GF Piping Systems

Fokus på det som teller

Geog Fischers fem kjerneverdier deles og leves opp til på alle nivåer. Delte verdier hjelper oss å fokusere på det som teller:

Vi setter kunden først

We put customers first
 • Vi behandler kunden slik vi selv vil bli behandlet
 • Vi tenker alltid på kundens beste
 • Vi måler alltid oss selv i forhold til kundens tilfredsstillelse

Vi handler raskt

we act fast
 • Vi setter ikke avgjørelser på vent
 • Vi tilpasser oss umiddelbart etter markedskreftene
 • Vi tar raskt tak i svakhetene våre

Vi gjør det vi sier vi skal

We do what we say
 • Vi holder løftene våre
 • Vi møter tidsfristene
 • Vi når målene våre

Vi belønner gode prestasjoner

We reward performance
 • Vi setter ambisiøse mål
 • Vi feirer resultater, også resultater som ikke har med økonomi å gjøre
 • Forfremmelser har tydelig sammenheng med prestasjoner
 • Vi måler oss opp mot de beste

Vi respekterer mennesker

We respect people
 • Vi verdsetter hvert eneste bidrag.
 • Vi prøver å forstå fremfor å bli forstått
 • Vi stoler på og styrker samarbeidspartnerne våre