Visjon og Strategi

GF Piping Systems utvikler, produserer og markedsfører et omfattende utvalg rørsystemer og -deler. Systemene og delene lages av en rekke materialer som brukes til å transportere vann, gasser og aggressive stoffer over hele verden. Levering av produktene – uansett om det dreier seg om koblinger, ventiler, måle- og kontrollteknologi, rør eller skjøteteknologi, skjer alltid raskt, fleksibel og pålitelig måte.

Visjon og strategi

Visjon

GF Piping Systems har som mål å bli en verdensledende leverandør av miljøvennlige rørsystemer innen industri, VA og byggteknisk, med fokus på vannkretsløp.

Strategi

  • Å styrke den globale tilstedeværelsen ved hjelp av organisk vekst og oppkjøp
  • Sikre kraftig vekst ved hjelp av innovasjon

Våre verdier

Våre verdier

Finn ut hva som ligger bak våre handlinger og tankegang, og som former selvbildet vårt

Bli bedre kjent med vår bedriftskultur