Om GF Piping Systems

GF Piping Systems er en av tre avdelinger innenfor Georg Fischer Corporation, en ledende leverandør av plast- og metallrørsystemer og har en global tilstedeværelse i markedet. Produktporteføljen inkluderer rør, koblinger, ventiler og tilhørende automatiserings- og skjøteteknologi til industrien, byggteknisk og forsyningsledninger for vann og gass.
GF Piping Systems intelligente og komplette systemer, trendsettende produkter og teknologier setter standarden globalt for kvalitet og ytelse. Både innen prosjektplanlegging og implementering leder GF Piping Systems an med bruksorienterte løsninger og ved å tilpasse seg til hver enkelt kundes behov.

Global tilstedeværelse

Global tilstedeværelse
Lokaler

Løsninger tilpasset dine bruksområder

Løsninger tilpasset dine bruksområder

GF Image video

GF Image Movie

Se GF Piping System filmen for å kjenne oss bedre

se den nye konsernvideoen!

Karrieremuligheter verden over

Karrieremuligheter verden over

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver som en del av et internasjonalt team, hos et selskap med en bedriftskultur som gir rom for ansatte med personlighet.

Se de nyeste jobbtilbudene våre

Georg Fischer Norge på sosiale medier

gfps_NO-socialmedia
Georg Fischer Norge på sosiale medier