Virtauslaskin

Virtauslaskimellamme voidaan määrittää virtausnopeus, virtaama ja painehäviö suhteessa putken sisäläpimittaan ja nimellisläpimittaan.