CO2-laskin

Laske muoviputkien avulla saavutettavat hiilidioksidipäästöjen vähennykset metalliputkistoon verrattuna.

 

Tämä CO2-laskin käyttää tietoja raportista ”Life Cycle Analysis Pipes” (putkien elinkaarianalyysi), jonka ESU-services GmbH, Uster/Sveitsi (www.esu-services.ch) on laatinut Georg Fischer Piping Systemsin tilauksesta vuonna 2008.

Se arvioi raaka-aineen ja putken valmistuksessa sekä kuljetuksessa ja hävittämisessä tai kierrätyksessä syntyviä CO2-päästöjä eri putkityypeittäin (muovi ja metalli). Putken asennuksen ja käytön aikana syntyviä päästöjä ei huomioida.

Tutkimuksessa käytetyt perustiedot ovat peräisin ”Ecoinvent-tietokannasta”, joka on kansainvälisesti tunnustettu ympäristöalan ydintietojen lähde (www.ecoinvent.org).

Putkien mitat ja tiedot on otettu yleiseen jakeluun julkaistuista standardeista ja suunnittelun perustiedoista.