Kestävän kehityksen raportti

Georg Fischer pitää teollisia ja sosiaalisia velvoitteitaan pitkän aikavälin sitoumuksina. Sen tavoitteena on olla suosituin yhteistyökumppani kaikille eri keskusteluryhmille ja erottua muista vastuullisena ja pitkäaikaista kestävää kehitystä tukevana yrityksenä.

Uusi kestävän kehityksen raportti

Ilmastonmuutos ja puhtaan juomaveden saannin turvaaminen ovat tärkeitä yhteiskunnan kohtaamia ekologisia ja sosiaalisia haasteita.  Maapallon ilmaston lämpenemisen vaikutukset haittaavat sekä ihmiskuntaa että ympäristöä.  Mahdollisiin vaikutuksiin kuuluvat mm. merenpinnan nousu, sadejaksojen muutokset, yhä lyhyemmin väliajoin toistuvat sään ääri-ilmiöt sekä trooppisten tautien yleistyminen. Georg Fischerin kaikki kolme yritysryhmää ovat sitoutuneet antamaan panoksensa ilmaston suojeluun, sekä omissa prosesseissaan että valmistamissaan tuotteissa.

Sustainability Report

Interim Sustainability Report 2014

The next full Sustainability Report will be published in 2016.

Sustainability Report 2013

Kestävän kehityksen raportti

Ilmasto ja energia. Tuotannon tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta entisestään ja siten vähentää CO2-päästöjä. Kaikkein tärkein toimenpide tämän suhteen on hukkalämmön talteenoton laajentaminen.  Valmistuslaitoksista talteen kerättyä hukkalämpöä voidaan käyttää tilojen lämmitykseen tai sähköntuotantoon, josta seuraa kokonaisenergiankulutuksen vähentyminen. Hukkalämmön talteenoton laajamittainen käyttöönotto on viime vuosina merkinnyt suurta panosta energiansäästöön.

Vesi. Maailman kestävän kehityksen liiketoimintaneuvoston (World Business Council for Sustainable Development WBCSD) mukaan noin miljardilla ihmisellä ei ole puhdasta juomavettä käytettävissään ja 2,5 miljardilla ihmisellä ei ole perustason saniteettitiloja käytettävissään. Jopa 60 prosenttia kaikista Euroopan yli 100 000 asukkaan kaupungeista käyttää pohjavettä enemmän kuin sitä luonnollisesti uudistuu. Georg Fischerin tuotteet tehostavat tämän resurssin käyttöä ja GF tarjoaakin laajavaikutteisia järjestelmäratkaisuja niin vedenjakeluun, vedenpuhdistukseen kuin rakennustekniikkaankin.
Georg Fischer julkaisee säännöllisesti raportteja kestävään kehitykseen pyrkivistä panostuksistaan. Kahden vuoden välein julkaistaan kattava kestävän kehityksen raportti ja välivuosina lyhennetty versio raportista. Raportointijakso on kalenterivuosi.


Levät – tulevaisuuden raaka-aine, jota kasvatetaan muoviputkin valmistetuissa bioreaktoreissa

GF Piping Systems osallistuu läheisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen ensimmäisten levätuotantoon tarkoitettujen bioreaktorien tutkimus- ja kehittelytyöhön. Tähän sovellukseen suunniteltu uusi putkijärjestelmä on valmistettu läpinäkyvästä muovista. Onnistunut yhteistyö muiden kehitystyöhön osallistuvien tahojen kanssa - LGem (NL), TH Wildau (D), Teksasin yliopisto Austinissa (USA) ja AlgEternal (USA)  -  on jo johtanut ensimmäisten kaupalliseen levänkasvatukseen tarkoitettujen bioreaktorien esittelemiseen.

Yhteystietosi:

Yulia Bolotina
Head Corporate Sustainability
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Sveitsi

yulia dot bolotina #at# georgfischer dot com